Tại sao màn hình LED 3D bằng mắt thường từng bị bỏ quên lại trở nên phổ biến?

Gần đây, nhiều dự án màn hình led 3D bằng mắt thường lớn ngoài trời