Lưu trữ thẻ: màn hình LED 3D mắt thường

Tại sao màn hình LED 3D bằng mắt thường từng bị bỏ quên lại trở nên phổ biến?

Tại sao màn hình LED 3D bằng mắt thường từng bị bỏ quên lại trở nên phổ biến?

Gần đây, nhiều dự án màn hình led 3D bằng mắt thường lớn ngoài trời thường xuyên được tìm kiếm và được đề cập trong các câu hỏi cho Ledone Việt Nam. Tạo ra làn sóng chú ý từ thị trường vốn và người dùng cuối. Theo thống kê, tính đến cuối tháng 12 năm […]