Kỷ nguyên mới về chiếu sáng nội thất ô tô với LED RGB thông minh

Premstaetten, Áo và Munich, Đức (ngày 27 tháng 7 năm 2023) -- ams OSRAM (SIX: