Sự xuất hiện của màn hình quảng cáo LCD cảm ứng đã đánh dấu bước chuyển mình lớn trong ngành truyền thông. Đó là nhờ những lợi ích vượt trội mà sản phẩm này mang lại như: thao tác dễ dàng, đơn giản với thời gian hoạt động bền bỉ, lâu dài. Bên cạnh đó, hình ảnh và nội dung trình chiếu sinh động, ấn tượng của màn hình quảng cáo cảm ứng LCD cũng là một trong những ưu thế lớn giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quảng bá sản phẩm và thương hiệu.

-30%
45,000,000 31,500,000
-30%
49,000,000 34,500,000
-4%
40,000,000 38,500,000
-8%
45,000,000 41,500,000
-27%
68,000,000 49,500,000
-3%
82,000,000 79,500,000
-13%
35,000,000 30,500,000
-12%
38,000,000 33,500,000
-13%
43,000,000 37,500,000
-12%
46,000,000 40,500,000
-5%
52,000,000 49,500,000
-9%
86,000,000 78,500,000
-33%
23,000,000 15,500,000
-36%
25,000,000 16,000,000
-29%
29,000,000 20,500,000
-29%
31,000,000 22,000,000
-29%
35,000,000 25,000,000
-26%
39,000,000 29,000,000
-24%
42,000,000 32,000,000
-21%
55,000,000 43,500,000
0938555536