GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ GIẢI THƯỞNG CỦA LEDONE

Chứng nhận - giải thưởng

Giấy chứng nhận thương hiệu tiêu biểu 2017

Chứng nhận - giải thưởng

Giấy chứng nhận hợp chuẩn Châu Âu

Chứng nhận - giải thưởng

Chứng nhận chất lượng hệ thống LED

Chứng nhận - giải thưởng

Chứng nhận chất lượng hệ thống LED

Chứng nhận - giải thưởng

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn chuyên nghiệp

Chứng nhận - giải thưởng

ISO 9001 2015

Chứng nhận - giải thưởng

Chứng nhận chất lượng sản phẩm CCC

Chứng nhận - giải thưởng

TAIHENG – G-Energy

Chứng nhận - giải thưởng

Nationstar Chứng nhận an toàn

Chứng nhận - giải thưởng

Nationstar LED

Chứng nhận - giải thưởng

Nationsta 2012ISO14001

Chứng nhận - giải thưởng

Thinking CE

Chứng nhận - giải thưởng

Sansi CCCO

Chứng nhận - giải thưởng

CYL certificate CIV-E17060298,显示屏 CE-EMC

Chứng nhận - giải thưởng

Microsoft Word – CIV-R17060300,显示屏 ROHS

Chứng nhận - giải thưởng

CYL Certificate-CIV-E17060299,显示屏 FCC 证书

Chứng nhận - giải thưởng

CYL CIV-R17060300,显示屏 ROHS报告

Chứng nhận - giải thưởng

CYL CIV-S17060301 CE-LVD REPORT报告

Chứng nhận - giải thưởng

Iso CYL123