GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ GIẢI THƯỞNG CỦA LEDONE

Giấy chứng nhận thương hiệu tiêu biểu 2017

CE

Chứng nhận chất lượng hệ thống LED

Chứng nhận cấp độ bảo vện led indoor

Chứng nhận chất lượng CCC vi xử lý

ISO 9001 2017

Chứng nhận hệ thống quản lý bảo mật thông tin

Chứng nhận chất lượng sản phẩm CCC

ISO 9001 2015

TAIHENG – G-Energy

TAIHENG ROHS

Microsoft Word – certificate CIV-E17060298,显示屏 CE

Microsoft Word – Certificate-CIV-E17060299,显示屏 FCC 证书

Microsoft Word – Certificate-CIV-R17060300,显示屏 ROHS

Microsoft Word – CIV-E17060298,显示屏,CE

Microsoft Word – CIV-R17060300,显示屏 ROHS

Microsoft Word – EN 60950-1 report

Nationsta 2012ISO14001

Nationstar Chứng nhận an toàn

Iso CYL123

Nationstar LED

Sansi CCCO

Thinking CE