Thi Công màn hình LED Siêu Nhỏ P1.86 Tại Tổng Cty Thủy Điện Trung Sơn

Công trình thi công màn hình LED P1.86 tại Tổng Công Ty Thủy Điện Trung