Khác biệt giữa màn hình LED P3 và P4 là gì?

Sự khác biệt giữa màn hình led P3 và P4 là gì? Khi nào chúng

So sánh màn hình LED P3 và P4, nó có gì khác nhau?

Một số công trình màn hình Led chúng tôi đã thi công ✧ Chứng nhận