Lưu trữ thẻ: SMD

Công nghệ màn hình Led – COB hay SMD, cái nào tốt hơn?

Công nghệ màn hình Led - COB hay SMD, cái nào tốt hơn?

Sự tồn tại của hai khổng lồ trong ngành công nghiệp màn hình LED đã góp phần đưa ngành này đến sự phát triển và thịnh vượng chung. Công nghệ COB, dù không quá phổ biến trong thực tế, đã từng bước trưởng thành và có ứng dụng trong lĩnh vực màn hình LED, đặc […]