Những ứng dụng của màn hình led cong ngoài trời

Màn hình Led cong ngoài trời là gì? Màn hình LED cong ngoài trời là