Lưu trữ thẻ: Giấy phép xây dựng màn hình quảng cáo led

Câu hỏi thường gặp về việc cấp phép màn hình led ngoài trời

Câu hỏi thường gặp về việc cấp phép màn hình led ngoài trời

Dưới đây là danh sách một số câu hỏi thường gặp về cấp phép màn hình led ngoài trời phục vụ mục đích truyền thông, quảng cáo Câu hỏi thường gặp về việc cấp phép màn hình led ngoài trời Câu hỏi 1: Cơ quan nhà nước nào chịu trách nhiệm trong việc xây dựng […]