Lưu trữ thẻ: dự án bảng điện tử

Một số dự án bảng điện tử của Ledone Việt Nam

Một số dự án bảng điện tử của Ledone Việt Nam

Một số dự án bảng điện tử của Ledone Việt Nam được thực hiện trong năm vừa qua. So với màn hình led thì số lượng dự án bảng Led điện tử của chúng tôi ít hơn. Lý do là vì giá thành màn hình led đang ngày càng giảm. Khiến cho nhiều khách hàng […]