Lưu trữ thẻ: COB Flip-Chip

So sánh COB và FLIP-CHIP COB trong công nghệ hiển thị màn hình Led

So sánh COB và FLIP-CHIP COB trong công nghệ hiển thị màn hình Led

Ngành công nghiệp màn hình LED đang trải qua sự linh hoạt và phát triển vượt bậc. Công nghệ liên tục được cải tiến để đạt hiệu suất cao hơn, kết quả tốt hơn và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng. Trong số các sản phẩm mới nhất của ngành […]