Màn hình quảng cáo LCD chân đứng SAMSUNG / LG ngang dọc 55 inch

$48,000,000.00

SẢN PHẨM CAO CẤP SAMSUNG
<  BẢO HÀNH 24 THÁNG >
Model CYL-TG550G1-US BẢN USB TRONG NHÀ 66.000.000 Đ/ bộ
Model CYL-TG550G1-WS BẢN WIFI TRONG NHÀ 70.000.000 Đ/ bộ
SẢN PHẨM CAO CẤP LG
<  BẢO HÀNH 24 THÁNG >
Model CYL-TG550G1-UL BẢN USB TRONG NHÀ 48.000.000 Đ/ bộ
Model CYL-TG550G1-WL BẢN WIFI TRONG NHÀ 51.000.000 Đ/ bộ