Màn hình quảng cáo Châu Âu Ultra HD Signage Displays 55 inch

Màn hình quảng cáo Châu Âu Ultra HD Signage Displays 55 inch là màn hình trình chiếu chuyên dụng VESTEL (VESTEL Signage Display) được thiết kế với công nghệ và tiêu chuẩn hàng đầu Châu Âu. Sản phẩm là một giải pháp hoàn hảo về quảng cáo, trình chiếu cho các doanh nghiệp.