Màn hình quảng cáo chân đứng 2 mặt LCD SAMSUNG / LG 55 inch

$54,500,000.00

SẢN PHẨM CAO CẤP SAMSUNG
<  BẢO HÀNH 24 THÁNG >
Model CYL-TG550D1-US BẢN USB TRONG NHÀ
– TẦM NỀN MÀN HÌNH SAMSUNG…
72.000.000 Đ/ bộ
Model CYL-TG550D1-WS BẢN WIFI TRONG NHÀ
– TẦM NỀN MÀN HÌNH SAMSUNG…
76.000.000 Đ/ bộ
SẢN PHẨM CAO CẤP LG
<  BẢO HÀNH 24 THÁNG >
Model CYL-TG550D1-UL BẢN USB TRONG NHÀ
– TẦM NỀN MÀN HÌNH LG…
54.500.000 Đ/ bộ
Model CYL-TG550D1-WL BẢN WIFI TRONG NHÀ
– TẦM NỀN MÀN HÌNH LG…
58.500.000 Đ/ bộ