Màn hình quảng cáo chân đứng 2 mặt LCD SAMSUNG / LG 49 inch

$48,500,000.00

SẢN PHẨM CAO CẤP SAMSUNG
<  BẢO HÀNH 24 THÁNG >
Model CYL-TG490D1-US BẢN USB TRONG NHÀ
– TẦM NỀN MÀN HÌNH SAMSUNG…
67.000.000 Đ/ bộ
Model CYL-TG490D1-WS BẢN WIFI TRONG NHÀ
– TẦM NỀN MÀN HÌNH SAMSUNG…
71.000.000 Đ/ bộ
SẢN PHẨM CAO CẤP LG
<  BẢO HÀNH 24 THÁNG >
Model CYL-TG490D1-UL BẢN USB TRONG NHÀ
– TẦM NỀN MÀN HÌNH LG…
48.500.000 Đ/ bộ
Model CYL-TG490D1-WL BẢN WIFI TRONG NHÀ
– TẦM NỀN MÀN HÌNH LG…
52.500.000 Đ/ bộ