Màn hình quảng cáo LCD chân đứng SAMSUNG / LG ngang dọc 65 inch

$92,000,000.00

SẢN PHẨM CAO CẤP SAMSUNG
<  BẢO HÀNH 24 THÁNG >
Model CYL-TG650G1-US BẢN USB TRONG NHÀ
– TẦM NỀN MÀN HÌNH SAMSUNG…
92.000.000 Đ/ bộ
Model CYL-TG650G1-WS BẢN WIFI TRONG NHÀ
– TẦM NỀN MÀN HÌNH SAMSUNG…
96.000.000 Đ/ bộ
SẢN PHẨM CAO CẤP LG
<  BẢO HÀNH 24 THÁNG >
Model CYL-TG650G1-UL BẢN USB TRONG NHÀ
– TẦM NỀN MÀN HÌNH LG…
90.000.000 Đ/ bộ
Model CYL-TG650G1-WL BẢN WIFI TRONG NHÀ
– TẦM NỀN MÀN HÌNH LG…
94.000.000 Đ/ bộ