Màn hình quảng cáo LCD SAMSUNG / LG ngang dọc 49 inch

$60,000,000.00

SẢN PHẨM CAO CẤP SAMSUNG
<  BẢO HÀNH 24 THÁNG >
Model CYL-TG490G1-US BẢN USB TRONG NHÀ
– TẦM NỀN MÀN HÌNH SAMSUNG…
61.000.000 Đ/ bộ
Model CYL-TG490G1-WS BẢN WIFI TRONG NHÀ
– TẦM NỀN MÀN HÌNH SAMSUNG…
65.000.000 Đ/ bộ
SẢN PHẨM CAO CẤP LG
<  BẢO HÀNH 24 THÁNG >
Model CYL-TG490G1-UL BẢN USB TRONG NHÀ
– TẦM NỀN MÀN HÌNH LG…
43.000.000 Đ/ bộ
Model CYL-TG490G1-WL BẢN WIFI TRONG NHÀ
– TẦM NỀN MÀN HÌNH LG…
46.000.000 Đ/ bộ