Màn hình quảng cáo LCD SAMSUNG / LG đứng đánh giầy 49 inch

$22,500,000.00

SẢN PHẨM CAO CẤP SAMSUNG
<  BẢO HÀNH 24 THÁNG >
Model CYL-TG490E1-US Bản USB- TẦM NỀN MÀN HÌNH SAMSUNG… 21.500.000 Đ/ bộ
Model CYL-TG490E1-WS ANDROID – TẦM NỀN MÀN HÌNH SAMSUNG… 23.000.000 Đ/ bộ
SẢN PHẨM CAO CẤP LG
<  BẢO HÀNH 24 THÁNG >
Model CYL-TG490E1-UL Bản USB – TẦM NỀN MÀN HÌNH LG… 22.500.000 Đ/ bộ
Model CYL-TG490E1-WL ANDROID – TẦM NỀN MÀN HÌNH LG… 23.500.000 Đ/ bộ