Màn hình quảng cáo LCD SAMSUNG/LG chân đứng đánh giầy 43 inch

$19,500,000.00

SẢN PHẨM CAO CẤP SAMSUNG
<  BẢO HÀNH 24 THÁNG >
Model CYL-TG430E1-US Bản USB- TẦM NỀN MÀN HÌNH SAMSUNG… 19.500.000 Đ/ bộ
Model CYL-TG430E1-WS ANDROID – TẦM NỀN MÀN HÌNH SAMSUNG… 21.000.000 Đ/ bộ
SẢN PHẨM CAO CẤP LG
<  BẢO HÀNH 24 THÁNG >
Model CYL-TG430E1-UL Bản USB – TẦM NỀN MÀN HÌNH LG… 19.500.000 Đ/ bộ
Model CYL-TG430E1-WL ANDROID – TẦM NỀN MÀN HÌNH LG… 20.500.000 Đ/ bộ