Phần Mềm LEDSet 2.7.1 – 2018

Phần Mềm LEDSet 2.7.1 – 2018

-Để thiết lập màn hình LED, như tạo, gửi và lưu tệp RCG & CON.

Linh download:

Link1 : Google Driver

Linh2:  LEDSet 2.7.1 – 2018

Hướng dẫn sử dụng Phần mềm LEDSET 2.61 trở lên : Download tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.