Phần Mềm LedStudio v12.65 mới nhất đầy đủ chức năng (LedStudio v12.65-Full function)

Phần Mềm LedStudio v12.65- đầy đủ chức năng (LedStudio v12.65-Full function)
– Version mới nhất cho màn hình led hiện nay
– Hiển thị phần mềm chơi với đầy đủ chức năng mạnh mẽ bao gồm chương trình thiết lập đèn LED cho Bạn sử dụng…

Linh download:

Link1 : Mediafire

Linh2:  Drive Google