Tại sao quảng cáo ngoài trời không thể bị thay thế trong nhiều thập kỷ?

Với khả năng hiển thị hình ảnh và thương hiệu tại vị trí cố định

Cái nào quan trọng hơn đối với quảng cáo ngoài trời, tính sáng tạo hay vị trí?

Trong kỷ nguyên “Internet số hóa”như hiện nay, mọi người đang ngập tràn trong dòng