Công nghệ DIP hay SMD, cái nào tốt hơn cho màn hình LED ngoài trời?

Công nghệ DIP hay SMD tốt hơn?. Màn hình led ngoài trời nên dùng loại