Màn hình LCD SAMSUNG / LG quảng cáo đứng đánh giầy 55 inch

42,000,000 39,300,000

SẢN PHẨM CAO CẤP SAMSUNG
<  BẢO HÀNH 12 THÁNG >
Bản USB- TẦM NỀN MÀN HÌNH SAMSUNG… 39.300.000 Đ/ bộ
ANDROID – TẦM NỀN MÀN HÌNH SAMSUNG… 41.300.000 Đ/ bộ
SẢN PHẨM CAO CẤP LG
<  BẢO HÀNH 12 THÁNG >
Bản USB – TẦM NỀN MÀN HÌNH LG… 38.300.000 Đ/ bộ
ANDROID – TẦM NỀN MÀN HÌNH LG… 40.300.000 Đ/ bộ