Màn hình LCD SAMSUNG / LG quảng cáo đứng đánh giầy 55 inch

42,000,000 36,000,000

SẢN PHẨM CAO CẤP SAMSUNG
<  BẢO HÀNH 12 THÁNG >
Bản USB- TẦM NỀN MÀN HÌNH SAMSUNG… 36.000.000 Đ/ bộ
ANDROID – TẦM NỀN MÀN HÌNH SAMSUNG… 38.000.000 Đ/ bộ
SẢN PHẨM CAO CẤP LG
<  BẢO HÀNH 12 THÁNG >
Bản USB – TẦM NỀN MÀN HÌNH LG… 35.000.000 Đ/ bộ
ANDROID – TẦM NỀN MÀN HÌNH LG… 37.000.000 Đ/ bộ