Màn hình LCD SAMSUNG / LG quảng cáo đứng đánh giầy 49 inch

36,000,000 33,700,000

SẢN PHẨM CAO CẤP SAMSUNG
<  BẢO HÀNH 12 THÁNG >
Bản USB- TẦM NỀN MÀN HÌNH SAMSUNG… 33.700.000 Đ/ bộ
ANDROID – TẦM NỀN MÀN HÌNH SAMSUNG… 35.700.000 Đ/ bộ
SẢN PHẨM CAO CẤP LG
<  BẢO HÀNH 12 THÁNG >
Bản USB – TẦM NỀN MÀN HÌNH LG… 32.700.000 Đ/ bộ
ANDROID – TẦM NỀN MÀN HÌNH LG… 34.700.000 Đ/ bộ