Màn hình LCD SAMSUNG / LG quảng cáo đứng đánh giầy 43 inch

31,500,000 27,000,000

SẢN PHẨM CAO CẤP SAMSUNG
<  BẢO HÀNH 12 THÁNG >
Bản USB- TẦM NỀN MÀN HÌNH SAMSUNG… 27.000.000 Đ/ bộ
ANDROID – TẦM NỀN MÀN HÌNH SAMSUNG… 29.000.000 Đ/ bộ
SẢN PHẨM CAO CẤP LG
<  BẢO HÀNH 12 THÁNG >
Bản USB – TẦM NỀN MÀN HÌNH LG… 26.000.000 Đ/ bộ
ANDROID – TẦM NỀN MÀN HÌNH LG… 28.000.000 Đ/ bộ