Màn hình ghép Samsung 46 inch – 3.5mm

59,000,000 52,000,000