Màn hình quảng cáo LCD SAMSUNG / LG ngang dọc 43 inch

$39,000,000.00

SẢN PHẨM CAO CẤP SAMSUNG
<  BẢO HÀNH 24 THÁNG >
Model CYL-TG430G1-US BẢN USB TRONG NHÀ
– TẦM NỀN MÀN HÌNH SAMSUNG…
57.000.000 Đ/ bộ
Model CYL-TG430G1-WS BẢN WIFI TRONG NHÀ
– TẦM NỀN MÀN HÌNH SAMSUNG…
61.000.000 Đ/ bộ
SẢN PHẨM CAO CẤP LG
<  BẢO HÀNH 24 THÁNG >
Model CYL-TG430G1-UL BẢN USB TRONG NHÀ
– TẦM NỀN MÀN HÌNH LG…
39.000.000 Đ/ bộ
Model CYL-TG430G1-WL BẢN WIFI TRONG NHÀ
– TẦM NỀN MÀN HÌNH LG…
42.000.000 Đ/ bộ