Phần Mềm LedStudio V12.63- 2016 – đầy đủ chức năng với giao diện mới.

Phần Mềm LedStudio V12.63- 2016 – đầy đủ chức năng với giao diện mới.

– Version v12.63 ra mắt ngày 10/10/2016.
– Hiển thị phần mềm chơi với đầy đủ chức năng mạnh mẽ bao gồm chương trình thiết lập đèn LED cho Bạn sử dụng…
Linh download:

Link1 : Google Driver

Linh2:  LEDStudio v12.63 – 2016

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *