Phần Mềm LedStudio v12.57- 2014 – đầy đủ chức năng (LedStudio v12.57-Full function)

Phần Mềm LedStudio v12.57- đầy đủ chức năng (LedStudio v12.57-Full function)
– Version v12.57 ra mắt ngày 12/09/2014.
– Hiển thị phần mềm chơi với đầy đủ chức năng mạnh mẽ bao gồm chương trình thiết lập đèn LED cho Bạn sử dụng…
Linh download:

Link1 : Google Driver

Linh2:  LEDStudio v12.57- 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *