Phần Mềm LEDSet 2.7.1 – 2018

Phần Mềm LEDSet 2.7.1 – 2018

-Để thiết lập màn hình LED, như tạo, gửi và lưu tệp RCG & CON.

Linh download:

Link1 : Google Driver

Linh2:  LEDSet 2.7.1 – 2018

Hướng dẫn sử dụng Phần mềm LEDSET 2.61 trở lên : Download tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *