Báo giá bộ xử lý hình ảnh ThinkSTV

Báo giá bộ xử lý hình ảnh ThinkSTV

Báo giá bộ xử lý hình ảnh ThinkSTV

Stt Tên sản phẩm Model Giá sản phẩm
1 Bộ xử lý hình ảnh TH-P2X 37.500.000 VNĐ
2 Bộ xử lý hình ảnh TH-X2S 15.500.000 VNĐ
3 Bộ xử lý hình ảnh TH-X4S 19.500.000 VNĐ
4 Bộ xử lý hình ảnh TH-X2H 16.500.000 VNĐ
5 Bộ xử lý hình ảnh TH-X4H 20.500.000 VNĐ
6 Bộ xử lý hình ảnh TH-X6S Liên hệ
7 Bộ xử lý hình ảnh TH-X7S 37.900.000 VNĐ
8 Bộ xử lý hình ảnh TH-VX6S Liên hệ
9 Bộ xử lý hình ảnh TH-VX10S Liên hệ
10 Bộ xử lý hình ảnh TH-X12S Liên hệ
11 Bộ xử lý hình ảnh TH-X8ES Liên hệ
12 Bộ xử lý hình ảnh TH-16ES Liên hệ
13 Bộ xử lý hình ảnh TH-X20S Liên hệ
14 Bộ xử lý hình ảnh TH-16PRO Liên hệ
15 Bộ xử lý hình ảnh TH-X26MS Liên hệ
16 Bộ xử lý hình ảnh TH-40MS Liên hệ
17 Box điều khiển TH-X35 Liên hệ
18 Box điều khiển TH-X100 Liên hệ
19 Box điều khiển TH-X200 Liên hệ

 

Xem Thêm:   Đánh giá chất lượng màn hình LED quảng cáo như thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *